CMMI vs mások

A CMM kutatás (figyelj fel az „I” hiányára) nem a véleményeken alapszik, hanem a mérhető különbségeken.

A CMM és a CMMI nagyban különbözik mondjuk az ITIL/itSMF-től vagy OPM3-tól, melyek szintén alkalmazzák az érettségi szinteket. Azonban ezek a szintek inkább egy szabványos csoport kollektív véleményén alapszanak, míg a CMM és a CMMI esetében a szintek alapja az idő/költség korreláció az alkalmazott folyamatokban.

A Cobit elfogadta a CMMI szintjeit, de sokkal szélesebb körű ellenőrzés mellett (a stratégiától kezdve, a kormányzáson át, egészen az informatikai műveletekig, azaz az ITIL-ig).

A CMM és a CMMI idő/költség viszonyával kapcsolatos megfigyeléseit megerősítette a Standish Chaos jelentés, a Spice projekt és még sok más kutatás is.

A PRINCE2 és a PMBOK kollektív véleményszabványok. A CMMI kulcsfolyamatai és specifikus gyakorlatai rámutatnak a munkatestületben jelentkező hiányosságokra, annak érdekében, hogy a mérhető idő/költség javulás elérhetővé váljon.

A CMMI integrált modell négy különböző képességi modellt ötvöz. A modellek integrálásával kapcsolatban azonban megütköznek a vélemények. Például a Követelményfejlesztés és a Követelménymenedzsment szét lett választva egymástól, de felmerül a kérdés, hogy a gyakorlatban vajon elválasztható-e ez e két részleg. Ehhez hasonlóan, az „új” (CMMI) harmadik szintje integrálja a folyamatcsoportokat, de felmerülhet a kérdés, hogy vajon minden folyamat tiszta idő/költség korrelációval rendelkezik-e.

A CMMI jelentős javulást hozott azzal, hogy az elemzés és a mérés folyamatait a negyedikről a második szintre helyezte át. Ez azonban egy tanult lecke (méghozzá elég fontos lecke), nem pedig a második szint belső folyamatainak a megfigyelésének eredménye.

Az Amerikai Védelmi Minisztérium leállította a CMMI kutatás további finanszírozását. Ez valószínűleg azért történt így, mert a kulcsfolyamatokban nem történt jelentősebb változás az eredeti, 1992-es CMM kutatás óta, kivéve az integrált folyamatokat. Ezek jó hírek, hiszen tisztán mutatják, hogy még 17+ év elteltével is biztosak lehetünk abban, mi jelent valódi különbséget a projekt teljesítményében.

Ennek az utolsó, pozitív megállapításnak a fényében… ha már tudjuk, mi jelenti a különbséget, miért is ne kezdenénk hozzá?